December 2013

Prezidento Valdo Adamkaus ir ponios Almos sveikinimai Kalėdų proga