• gegužės
 • 10
 • 2013
 • Prof. Egidijaus Aleksandravičiaus knygos „Karklo diegas. Lietuvių pasaulio istorija“ sutiktuvės

  Kviečiame žiūrėti prof. Egidijaus Aleksandravičiaus knygos “Karklo diegas. Lietuvių pasaulio istorija” pristatymo vaizdo įrašą.

  Diskusijoje dalyvvo knygos autorius prof. E. Aleksandravičius, sociologė doc. dr. Daiva Kuzmickaitė, istorikė dr. Daiva Dapkutė, istorikas ir knygos leidėjas dr. Artūras Mickevičius ir filmininkas Henrikas Gulbinas. Diskusiją moderavo istorikas Arūnas Antanaitis.

  Renginio organizatoriai VDU Lietuvių išeivijos institutas, leidykla „Versus Aureus“ ir  VšĮ Prezidento Valdo Adamkaus biblioteka-muziejus.

  Knygos autorius – Vytauto Didžiojo universiteto istorijos profesorius, VDU Lietuvių išeivijos instituto vadovas, taip pat dėstantis ir Bolonijos universitete. E. Aleksandravičius yra keliolikos istorinių ir publicistikos knygų autorius, kelių išeivijos visuomenininkų ir mąstytojų raštų rinkinių sudarytojas, televizijos, radijo laidų bendraautorius.

  „Karklo diege“ prof. E. Aleksandravičius pasitelkdamas moksliškai pagrįstus faktus, įvairialypius istorijos ir literatūros šaltinius, nagrinėja lietuvių tautos migraciją nuo seniausių laikų iki mūsų dienų. Knyga ne tik atskleidžia ilgamečius autoriaus tyrinėjimus, sykiu išryškina daugelio lietuvių diasporos tyrinėtojų, besidarbuojančių VDU Lietuvių išeivijos institute, įdirbį.

  „Pasakodamas lietuvių pasaulio istoriją nuolat sukau galvą apie svarbiausius vaizdinius, metaforas ir palyginimus, kurie taikliau nei tūkstantis žodžių pasakytų apie lietuvių prigimtį, lemtį ir permainas, nuopuolius ir prisikėlimus. Juk tai tauta, kuri per tūkstantį metų nuolat įrodinėjo, kad buvo, yra ir bus lygi tarp lygių. Ji plėtėsi iki imperijos, ji krito žemiau žolės. Kaip ir daugelio amžinojo tautų kraustymosi bastūnų, lietuvių laukė įvairiausi nutikimai. Skirtingais laikais lietuvių pėdos pasiekė Ameriką, Aziją, Australiją, Pietų Afriką, Pietų Amerikos džiungles. Jie kūrėsi, kėlėsi, nepaisydami sunkiausių sąlygų. Kažkodėl karklometafora dygo mano galvoje.

  Ar daug rasime tokių neaukštų, ne itin gražių, bet tokių gaivalingų krūmamedžių, kurie nesiduoda išnaikinami, iškertami, kurių šaknys kimba į pačią prasčiausią dirvą, o nulaužta šakelė kaip mat įsišaknija pernešta kiton vieton? Taip, lietuvius visame pasaulyje galima palyginti su karklynais. O diegas? Vaizdinys visame lietuvių pasaulio pasakojime galutinai susiformavo aptikus prieš pat I pasaulinį karą iš karto dviejose vietose – Buenos Airėse ir Klaipėdoje – lietuvių jaunimo draugijas, pasivadinusias tuo pačiu vardu – Diegas.“ – knygos pavadinimą aiškino prof. E. Aleksandravičius.