December 2012

Prezidento Valdo Adamkaus ir ponios Almos Kalėdinis sveikinimas