2003 gegužės 16 d. Prezidento Valdo Adamkaus kalba atsiimant profesoriaus Stasio Šalkauskio premiją

Almos Adamkienės labdaros ir paramos fondas