2003 gegužės 16 d. Prezidento Valdo Adamkaus kalba atsiimant profesoriaus Stasio Šalkauskio premiją

Gerbiamieji,
Nuoširdžiai dėkoju Profesoriaus Stasio Šalkauskio premijos skyrimo komisijai, Lietuvos kultūros fondo Šiaulių krašto tarybai, Šiaulių kultūros ir mokslo žmonėms už suteiktą garbingą įvertinimą.

Priklausau tai lietuvių kartai, kuriai filosofo Šalkauskio vardas, jo darbai iš tiesų daug reiškia.
Stasio Šalkauskio filosofija neatskiriama nuo šiuolaikinės lietuvių tautos likimo: ji tautos likimu rūpinosi, tautos ateitį projektavo. Ji turi ką pasakyti ir dabartinei mūsų visuomenei.

Atrodo, pirmąkart šią premiją Jūs skyrėte politikui. Tokį sprendimą suprantu kaip Jūsų, kultūros žmonių, politikams perduodamą įpareigojimą – grįsti šiuolaikinę politiką tautos kultūra ir moralės principais, statyti demokratinę Lietuvos valstybę ant tvirtų kultūros ir moralės pamatų. Būtent tai daryti ragino Lietuvos valdžios žmones ir Stasys Šalkauskis. Manau, kad jo laišką Prezidentui Antanui Smetonai turėtų prisiminti visi esami ir būsimi Lietuvos vadovai.

Politiką, valstybės reikalų tvarkymą profesorius Šalkauskis suprato ir kitus suprasti kvietė kaip atsakingą kūrybą. Sąžininga, morali demokratinė politika padeda bręsti ir augti visuomenei. Ir atvirkščiai, autoritarinė, piliečių valią ignoruojanti, šia valia manipuliuojanti politika žlugdo, demoralizuoja tautą, didina žmonių servilizmą, vergiškumą, griauna pilietinę visuomenę. Šie Stasio Šalkauskio teiginiai mūsų dienomis yra kaip niekad aktualūs.

Manau, kad mes šiandien turime išgirsti ir profesoriaus Šalkauskio raginimą siekti stipresnės piliečių konsolidacijos, dvasinio tautos atsinaujinimo. Stasys Šalkauskis lietuvių kultūros, mokslo ir politikos žmonėms paliko testamentinį įpareigojimą nuolat rūpintis tautos ugdymu. Būtent su ugdymu, švietimu jis siejo saugesnę, sėkmingesnę tautos ateitį. Stasio Šalkauskio noras matyti veiklią, kūrybingą, “gyvos dvasios” lietuvių visuomenę turi būti artimas ir mums – XXI amžiaus lietuviams.

Dar kartą nuoširdžiai dėkoju už skirtą garbingą Stasio Šalkauskio premiją. Priimu ją įsipareigodamas visada ginti moralios politikos principus.
Ačiū Jums.

2003 05 16

parengta pagal www.prezidentas.lt

Almos Adamkienės labdaros ir paramos fondas