2002 m. LR Prezidento Valdo Adamkaus Metinis pranešimas

Almos Adamkienės labdaros ir paramos fondas