(Lietuvių) 2001 12 13 Prezidento Valdo Adamkaus kalba visuomenei

Almos Adamkienės labdaros ir paramos fondas