2001 12 13 Prezidento Valdo Adamkaus kalba visuomenei

Labas vakaras,
Jau skaičiuojame paskutines šių metų savaites. Seimas šiandien priėmė nelengvai sudarytą kitų metų šalies biudžetą. Deja, jis neatitinka nei politikų duotų pažadų, nei visuomenės lūkesčių.
Todėl pats laikas pažvelgti į kitąmet laukiančius uždavinius,
kad vėl neatsidurtume panašioje padėtyje.
Ateinantys metai mums bus ypatingai svarbūs. Jie reikalaus mūsų susitelkimo, mūsų tautinio solidarumo. Turime pabaigti derybas dėl narystės Europos Sąjungoje. Privalome padaryti viską, kad užsitikrintume narystės NATO teikiamą saugumą.
Šių siekių neturime teisės paversti partinių žaidimų dalimi.
Štai dabar Seime kyla diskusijos, reikia ar nereikia referendumo stojant į Europos Sąjungą. Noriu priminti: referendumo teisę mums, Lietuvos žmonėms, suteikia Konstitucija.
Todėl labai keistai atrodo svarstymai, leisti ar neleisti tautai šia teise pasinaudoti. Politikų pareiga – pasirūpinti kuo geresniais derybų dėl narystės rezultatais.
O kaip pasinaudoti savo teise į referendumą, nuspręsite jūs, Lietuvos pilietės ir piliečiai, kai pamatysite ir įvertinsite politikų darbo rezultatus ir aiškiai žinosite, už ką pasisakote.
Artėjantys metai nebus lengvi. Mūsų ūkį neišvengiamai paveiks sulėtėjęs Vakarų ūkio augimas. Nebūtinai patirsime sunkiausius padarinius. Tačiau jau dabar turime numatyti priemones, kurios leistų sušvelninti galimo ekonominio sąstingio pasekmes. Iš esmės turime du būdus tai padaryti: sustiprinti valstybėje tvarką ir pagerinti verslo sąlygas.
Tvarkos visų pirma reikia mūsų mokesčių sistemai. Jau metiniame pranešime esu atkreipęs dėmesį, kad mūsų valstybė per biudžetą perskirsto palyginus mažą bendrojo vidaus produkto dalį.
Ir taip yra ne todėl, kad būtų labai maži mūsų mokesčiai. Bet todėl, kad “skylėta”, pilna išimčių, taigi ir neteisinga, yra mūsų mokesčių sistema.
Todėl, kad prastas, aplaidus yra mūsų mokesčių administravimas.
Todėl, kad sąžiningas verslas patiria didelę šešėlinio verslo konkurenciją.

Tokia yra ilgalaikės politikos, įtakojamos atskirų lobistinių verslo grupių, pasekmė. Mes nesukursime stabilios ir aiškios mokesčių sistemos, jei tokia politika bus tęsiama, jei reformos neatskirsime nuo grupinių interesų.
Todėl siūlau Seimui ir Vyriausybei radikalų sprendimą: tegu išbaigtą mokesčių reformos projektą parengia nepriklausomi ekspertai.
Seimas tokį projektą galėtų patvirtinti be pataisų, balsuodamas “už” arba “prieš”.
Teisinga mokesčių sistema mums būtina, kad Lietuvoje pagaliau būtų vertinamas, gerbiamas ir skatinamas sąžiningas žmonių darbas.
Mūsų ūkio augimas, mūsų gerovė daug priklauso nuo to, kaip pavyks Vyriausybei pritraukti investicijų, kaip pavyks dirbti su esamais investuotojais.
Ir čia dera remtis ne emocijomis, bet aiškiais principais: turime patys laikytis civilizuotos valstybės taisyklių ir to reikalauti iš užsienio partnerių, dėl kurių veiklos šiandien tiek daug diskutuojama.
Mūsų Vyriausybė privalo iki galo ištirti Būtingės avarijos aplinkybes, išaiškinti jos kaltininkus ir imtis visų priemonių, kad tokios nelaimės Baltijos jūroje daugiau nepasikartotų.
Suprantu, kad Vyriausybei įveikti užgriuvusias problemas nėra ir nebus lengva. Vis dėlto labai svarbu tinkamai atsirinkti tai, kas svarbiausia. Negi valdžia neturi rimtesnių reikalų, kad ima kištis į alaus ir krepšinio santykius?
Daug kalbame apie Lietuvą kaip tranzito valstybę. Turime išties geras galimybes. Bet ar jomis pasinaudojame?
Lietuvą kerta trumpiausias dujų tiekimo kelias iš Rytų į Vakarų Europą ir Karaliaučių.
Turėdami Rytus ir Vakarus jungiantį dujotiekį kasmet galėtume surinkti ne vieną milijardą litų tranzito mokesčių.
Tai tikrai didesnė suma nei ta, kurią gausime pardavę “Lietuvos dujas”. Deja, atrodo, Vyriausybė nekelia būsimiems investuotojams tikslo – siekti, kad tranzitinis dujotiekis eitų per Lietuvą.
Šie strateginiai valstybės tikslai yra tiesiogiai susiję su kiekvieno Lietuvos žmogaus gerove. Ne mažiau ši gerovė priklauso ir nuo pradėtų reformų sėkmės.
Todėl šiandien turime kalbėti ne apie tai, kaip reformas stabdyti, bet apie tai, kaip jas įgyvendinti geriau ir sparčiau.

Turime eiti į priekį, kad pagaliau visi mokytojai laiku gautų atlyginimus, kad mokyklas baigęs mūsų jaunimas neliktų be darbo, kad reikiamos paramos sulauktų skurde vaikus auginančios jaunos šeimos, kad susirgę, visada gautume reikalingų vaistų.
Šis Seimas ir Vyriausybė įsipareigojo dirbti žmonių labui. Seimo patvirtintoje Vyriausybės programoje numatyta nemaža valstybei svarbių darbų. Tačiau laikas bėga greitai.
Ne kartą esu sakęs: rėmiau ir remsiu visus į bendrą tikslą vedančius Vyriausybės darbus. Valdančioji dauguma ir opozicija, visi atsakingi politikai, šiandien turi ir, manau, gali sutelkti jėgas, kad Jūsų lūkesčiai, mieli Lietuvos žmonės, nebūtų nuvilti.

Valdas Adamkus, Lietuvos Respublikos Prezidentas

2001 12 13

parengta pagal www.adamkus.lt

Almos Adamkienės labdaros ir paramos fondas